Makro düzeyde tanımlanan bu direktiflerin kullanımı aynı if ve else ifadelerinin kullanımı gibidir. Bu makro kontrol ifadeleri donanıma ve işletim sistemine uygun olarak değişik makroların veya ifadelerin geçerli olmasını sağlar.


Kod:
#If ifade
Tanımlama Blogu
#Elif ifade
Tanimlama Blogu
.
.
.
#Else ifade
Tanımlama blogu
#EndIf
Burada #elif makrosu else if’e karşılık gelmekte ve #Endif makrosu ise #if ‘in sonunu göstermektedir.


Kod:
#if (sizeof ( int ) = =2 )
#define MAKINA “16 bitlik isletim sistemi”
#Else
#define MAKINA “32 bitlik isletim sistemi”
#EndifMain ( )
{
Printf ( MAKINA ) ;
}
Bu makroların kullanımına en iyi örnekler mevcut BAŞLIK (* .H ) dosyalarındakiler verilebilir.