Klavye bilgisayarın giriş aygıtlarından biridir. Üzerinde harf, rakam, özel karakterler ve özel fonksiyon tuşları bulunur. Bilgisayar klavye aracılığıyla yönetilir. Klavyenin tuşuna bastığımızda, basılan tuşun kodu bilgisayarın işlemcisi tarafından değerlendirilerek belleğe aktarılır ve yankısı monitör’e gelerek bizlere gözükür.


Klavye Çeşitleri Nelerdir ?
Klavyeler üzerindeki harf tuşlarının dizilişine göre 2 ye ayrılır.
Q Tipi Klavye
F Tipi Klavye


Q Tipi Klavye : Q tipi klavye dünya’da en yaygın olarak kullanılan klavyedir. En yaygın kullanıldığı yerler ise İngilizce’nin kullanıldığı ülkelerdir. Fakat Q klavye ne İngilizce ne de başka bir lisan’a uygun olarak geliştirilmemiştir. İlk olarak icat edilen yazı makinesi daktilo dur. Dakdilo’nun çalışma mantığına göre harf kolları kağıda dokunarak yazı yazar. Bundan dolayı her hangi iki harf’e basıldığında kağıdın havalandığı ve sıkışmaya neden olduğu fark edilir. Bu problemi çözmek ve insanların yazma hızını yavaşlatmak üzere harflerin yerini oldukça karıştırmış ve en çok kullanılan harflerin en zor ulaşılabileceği yerlere yeterleştirilmesini uygun görmüşlerdir. Bu olaylar sonrasında Q klavye adını verdiğimiz harf dizilimi ortaya çıkmıştır.


F Tipi Klavye : F tipi klavye, Türkiye ye özel Türkçe için özel olarak geliştirilmiş bir klavye çeşididir. 20 Ekim 1955 tarihinde Bakanlıklar Arası Standardizasyon Komitesi tarafından onaylanmış ve bu tarihten itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Ne kadar ülkemizde F klavye ye yönlendirme olduysa kullanımda Q klavyenin önüne geçememiştir. Bundan dolayı 2013 de başbakanlıktan yayınlanan bir genelgeye göre 2017 de tüm kamu kurum ve kuruluşlarında F klavye düzenine geçeceği belirtildi.