Merhaba arkadaşlar;


Aşağıda ASCII karakterlerin HTML diline göre şifrelenmiş biçimlerini gösteren bir tablo bulunmaktadır.


%00 - %8F Arası ASCII Karakterler


ASCII Değeri URL-Kodlanmışı ASCII Değeri URL-Kodlanmışı ASCII Değeri URL-Kodlanmışı
æ %00 0 %30 ` %60
%01 1 %31 a %61
%02 2 %32 b %62
%03 3 %33 c %63
%04 4 %34 d %64
%05 5 %35 e %65
%06 6 %36 f %66
%07 7 %37 g %67
backspace %08 8 %38 h %68
tab %09 9 %39 i %69
linefeed %0a : %3a j %6a
%0b ; %3b k %6b
%0c < %3c l %6c
c return %0d = %3d m %6d
%0e > %3e n %6e
%0f ? %3f o %6f
%10 @ %40 p %70
%11 A %41 q %71
%12 B %42 r %72
%13 C %43 s %73
%14 D %44 t %74
%15 E %45 u %75
%16 F %46 v %76
%17 G %47 w %77
%18 H %48 x %78
%19 I %49 y %79
%1a J %4a z %7a
%1b K %4b { %7b
%1c L %4c | %7c
%1d M %4d } %7d
%1e N %4e ~ %7e
%1f O %4f %7f
space %20 P %50 € %80
! %21 Q %51 %81
" %22 R %52 ‚ %82
# %23 S %53 ƒ %83
$ %24 T %54 „ %84
% %25 U %55 … %85
& %26 V %56 † %86
' %27 W %57 ‡ %87
( %28 X %58 ˆ %88
) %29 Y %59 ‰ %89
* %2a Z %5a Š %8a
+ %2b [ %5b ‹ %8b
, %2c \ %5c Π%8c
- %2d ] %5d %8d
. %2e ^ %5e Ž %8e
/ %2f _ %5f %8f