Bazı durumların gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak işlem yapmamızı sağlayan bu komutlarda "Eğer bir koşul sağlanıyorsa" anlamı vardır. Koşul cümlesine göre işlem yapılır.


IF, ELSEIF, ELSE ve END IF


IF ... THEN eğer koşul sağlanmışsa, ELSEIF ... THEN bir önceki koşul sağlanamamışsa farklı bir koşul tanımlamak için, ELSE önceki hiçbir koşullar sağlanamamışsa dikkate alınır ve END IF ile komut bitirilir.


Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkeni 4 değeriyle belirtilmiş ve IF ... END IF aralığında sayının 5'ten küçük, 5'ten büyük olup olmadığı denetlenmiş, hiçbiri değilse 5 olduğuna karar verilmiştir. Buna göre de ekrana yazı yazdırılacaktır.


Kod:
<%
sayi = 4


if sayi < 5 then
Response.Write "Sayım 5'den küçüktür."
elseif sayi > 5 then
Response.Write "Sayım 5'den büyüktür."
else
Response.Write "Sayım 5'e eşittir."
end if
%>


Aşağıdaki şekilde sonuç verir:


Sayım 5'den küçüktür.


Tek bir koşul denetlenecekse THEN'den sonraya yapılacak işlem yazılarak END IF kullanılmadan da komut çalıştırılabilir.


Kod:
<%
sayi = 5


if sayi = 5 then Response.Write "Sayım 5'e eşittir."
%>
Aşağıdaki şekilde sonuç verir:


Sayım 5'den küçüktür.


Koşul Cümlelerinde Kullanılan
ASP İşleçleri (Operatörleri)


Koşul cümlelerinde aşağıdaki işleçler kullanılır.


= Eşittir
< Büyüktür
> Küçüktür
=< Büyük veya eşittir
=> Küçük veya eşittir
<> Eşit değildir