Merhaba arkadaşlar;


DO WHILE Kullanımı


Belli bir koşul sağlanana kadar aynı işlemleri tekrar eder.


Aşağıdaki örnek kodda "sayi" değişkeni 10'dan küçük olduğu sürece LOOP'a kadar olan kısım tekrar tekrar okunacaktır.


Kod:
<%
sayi = 0


Do While sayi < 10


response.write( "Sayı: " & sayi & "<BR>" )
sayi = sayi + 1


Loop
%>


Kodu çalıştırırsak aşağıdaki şekilde sonuç verir:


Sayı: 0
Sayı: 1
Sayı: 2
Sayı: 3
Sayı: 4
Sayı: 5
Sayı: 6
Sayı: 7
Sayı: 8
Sayı: 9
SELECT - CASE Kullanımı


Bir değişkenin değerine göre işlem yapmasını sağlarız.


Aşağıdaki örnek kodda "sayi" değişkenine 3 değerini verdik. Sonra SELECT CASE ile bu değişkenin durumuna göre ekrana bir yazı yazdırmasını sağladık. Eğer verdiğimiz sayı CASE ile belirtilmemişse CASE ELSE kısmındaki kod çalışacaktır.


Kod:
<%
sayi = 3


Select Case sayi


Case 1
Response.write ("Sayım 1")


Case 2
Response.write ("Sayım 2")


Case 3
Response.write ("Sayım 3")


Case Else
Response write ("Sayım 3'ten büyük!")


End Select
%>


Kodu çalıştırırsak aşağıdaki şekilde sonuç verir:


Sayım 3