Google Sıra Bulucu ScriptiSitenizin, google aramasında anahtar kelimelerinde kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek için, sade bir uygulama deposu için Google api kaynağı kullanılarak CURL metodu ile web arama sistemini çalıştırıp, JSON formatında dönen listeyi, sorgulaması yapılan domainin kaçıncı sırada bulunduğunu bulmak için kullanılacaktır.


Api ve sorgular için kullanacağımız, GPositionFinder class (sınıf)’ı ve ajax ile bağlantı kurulan post.php dosyasını aşağıda gibidir.

description">PHP- Kodu:
<?php
ob_start
();
class 
GPositionFinder {
 

    
private $_keyword;

    private 
$_page;
    private 
$_offset 0;
    private 
$_apiUrl "https://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=1.0&hl=tr&lr=tr&rsz=large&q=";
    private 
$_referer "https://demo.serpito.com";
    private 
$_results;
    private 
$_position 0;
    private 
$_output;

    private 
$_outputMethod 'json';
    private 
$_liste = array();
    private 
$_htmlist;
 

    
public function __construct($keyword=null$page=null) {
        
$this->setKeyword($keyword);
        
$this->setPage($page);
    }
 

    
public function setReferer($value) {
        if (
$value) {
            
$this->_referer $value;
            return 
true;
        }
        return 
false;
    }
 

    
public function setKeyword($value) {
        if (
$value) {
            
$this->_keyword urlencode($value);
            return 
true;
        }
        return 
false;
    }
 

    
public function setPage($value) {
        if (
$value) {
            
$this->_page basename($value);
            return 
true;
        }
        return 
false;
    }
 

    
public function setOutputMethod($value) {
        switch (
$value) {
            case 
'json':
                
$this->_outputMethod 'json';
                break;
            case 
'text':
                
$this->_outputMethod 'text';
                break;
            default:
                return 
false;
        }
        return 
true;
    }
 

    
public function getPosition() {
        return 
$this->_position;
    }
 

    
public function getOutput() {
        return 
$this->_output;
    }
 

    
public function go() {
        
$this->_offset=0;
 

        
if (!$this->_setApiUrl()) {
            
trigger_error('You must set a valid keyword before calling go().'E_USER_ERROR);
        }
        if (!
$this->_page) {
            
trigger_error('You must set a valid page to check before calling go().'E_USER_ERROR);
        }
        while(!
$this->_position && $this->_offset 40) {
            
$this->_getNextResultSet();
            if (empty(
$this->_results) || !is_object($this->_results)) {
                break;
            }
            
$this->_checkPosition();
        }
        
$output null;
        switch (
$this->_outputMethod) {
            case 
'json':
                
$output json_encode(array(
                    
'position' => $this->_position,
                    
'keyword' => urldecode($this->_keyword),
                    
'page' => $this->_page
                
));
                break;
            case 
'text':
                
$output "position={$this->_position}&keyword=" rawurldecode($this->_keyword) .
                          
"&page={$this->_page}";
            break;
        }
 

        
return $this->_output $output;
    }
 

     
public function liste() {
 

             $this
->_offset=0;
            if (!
$this->_setApiUrl()) {
                
trigger_error('You must set a valid keyword before calling go().'E_USER_ERROR);
            }
            if (!
$this->_page) {
                
trigger_error('You must set a valid page to check before calling go().'E_USER_ERROR);
            }
            
$this->_getNextResultSet();
 

            $this
->_htmlist="<ul>";
            foreach (
$this->_results->responseData->results as $key => $result) {
                if(
strpos($result->unescapedUrl $this->_page) !== false){
                    
$this->_htmlist.="<li class='buu'><a href='".$result->unescapedUrl."'>".$result->unescapedUrl."</a></li>";
                }else{
                    
$this->_htmlist.="<li><a href='".$result->unescapedUrl."'>".$result->unescapedUrl."</a></li>";
                }
            }
            
$this->_htmlist.="<ul>";
 

            
return $this->_htmlist;
    }
 

    
private function _setApiUrl($url=null) {
        if (!
$this->_keyword) {
            return 
false;
        }
        
$this->_apiUrl $this->_apiUrl.$this->_keyword;
        return 
true;
    }
 

    
private function _getNextResultSet() {
        
$ch curl_init();
        
curl_setopt($chCURLOPT_URL$this->_apiUrl "&start={$this->_offset}");
        
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
        
curl_setopt($chCURLOPT_REFERER$this->_referer);
        
$body curl_exec($ch);
        
curl_close($ch);
        
$this->_results json_decode($body);
    }
 

    
private function _checkPosition() {
        foreach (
$this->_results->responseData->results as $key => $result) {
            if(
strpos($result->unescapedUrl $this->_page) !== false){
                
$this->_position $this->_offset 1;
            }
            else {
                
$this->_offset++;
            }
        }
        return;
    }
 

}
function 
GetDomain($url)
{
$nowww ereg_replace('www.','',$url);
$domain parse_url($nowww);
if(!empty(
$domain["host"]))
    {
     return 
$domain["host"];
     } else
     {
     return 
$domain["path"];
     }
}
$url=GetDomain($_POST['url']);
$keyword=$_POST['keyword'];
 


$posFinder 
= new GPositionFinder($keyword$url);
   
$sonuc=$posFinder->go();
   
$xml=json_decode($sonuc);