ord fonksiyonu parametre olarak verilen karakterin ASCII değerini döndürür. chr()’nin tersini yapar.


Kod:
<?php

echo ord('A');

?>
Ekrandaki çıktı: 65