Php Stristr() Fonksiyonu


stristr fonksiyonu, değer içinde belirtilen karakteri bulduğu kısımdan sonrasını alır. Büyük-küçük harf ayrımı yapmaz.


Kod:
<?php

$veri = 'Php ve MySQL';
echo stristr($veri,'v');

?>
Ekrandaki çıktı: ve MySQL