strrev fonksiyonu verilen değeri tersine çevirmek için kullanılır.
Kod:
<?php

$veri = "Celal Yurtcu";

echo strrev($veri);

?>
Ekrandaki çıktı: uctruY laleC