scription">Kod:
#include
#include
double denklem(int,int,int); 
int main()
{
  float fonk,x,y,z;
  printf("ax2+bx+c icin sirasi ile a,b ve c degerlerini giriniz :\n");
  scanf("%f%f%f",&x,&y,&z);
  
  fonk=denklem(x,y,z);
  
  system("pause");
}
double denklem(int a,int b,int c)
{
    float delta,x1,x2;
    delta=(b*b)-(4*a*c);
    if(delta>0)
    {
         x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
         x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
         printf("Denklemin 2 gercek koku vardir = %.2f ve %.2f",x1,x2);
         }
         else if(delta==0)
         {
         x1=x2=(-b)/(2*a);
         printf("Denklemin 2 cakisik koku vardir = %.2f",x1);
         }
         else
         printf("Denklemin koku yoktur!");
         }