scription">Kod:
#include // program sayıyı bulmak için 3 hak tanır hakkınız bittiğinde program sonlanır
#include
#include
using namespace std;
int sayiturev(int aralik)
{
  srand(GetTickCount());
  int sayi = rand()%aralik;
  return sayi;
}
int main(int argc, char *argv[])
{
  int gsayi;
  int dsayi;
  int sayac=2;
  
  system("color df");
  cout