Html Tagları Ne İşe Yarar?


A---------------------------------Hiper bağ oluşturmak için kullanılır
ADDRESS-----------------------Mail Adresi tanımlar
AREA----------------------------Resimlerin haritası çıkalırlır
B---------------------------------Yazıyı koyu yapar
BASE----------------------------Özel döküman adresi
BASEFONT---------------------Font değeri ayarlama
BGSOUND----------------------Sayfaya ses ekleme için kullanılır
BIG------------------------------Font büyüklüğünü artırma
BLOCKQUOTE-----------------Yazıyı belli miktarda sağda yazdırır
BODY---------------------------Çeşitli etiketlerle kullanılır desen etiket v.s için
BR-------------------------------Satır sonu belirtmek için kullanılır
CENTER------------------------Yazıyı ortalamak için kullanılır
CITE----------------------------İtalik yazı tanımlama
CODE---------------------------Yazıyı genişleterek ilginç bir şekil verir
COMMENT---------------------Sayfa içinde açıklama yapma
DD------------------------------Değişik listelendirme yapar
DFN-----------------------------İtalik yazıya dönüştürür
DL-------------------------------Listelendirme
DT-------------------------------Listelendirme
FONT---------------------------Font tipini düzenleme
FORM---------------------------Bilgi alışverişi için form oluşturur
FRAME-------------------------Sayfada frame oluşturmak için kullanılır.
FRAMESET---------------------Frame oluşturmada kullanılan komut
Hn------------------------------Başlıkları oluşturmada kullanılır.
HEAD---------------------------Dökümanın tanımlama bölümü burada tanımlanır.
HR------------------------------Yatay çizgi çizmek için kullanılır
HTML--------------------Döküman başlangıcını ve sonunu belirtmek için kullanılır.
I--------------------------İtalik yazı yapar
IMG------------------------Sayfaya resim eklemek için kullanılır
INPUT----------------------Formlarda bilgi girişini gösterir.
ISINDEX---------------------Arama için bölüm oluşturur
KBD-------------------------Yazı boyutunu genişletir.
LISTING--------------------Yazıyı çok küçük hale getirir
MAP------------------------Resimlerin haritasını çıkarmada kullanılır.
MARQUEE-------------------Kayan yazı
MENU------------------------Listeyi belli oranda sağda görüntüler
NOFRAMES-----------------Frameleri desteklemeyen browserler için
OPTION----------------------Diyalog kutusu içinde seçim yapmayı sağlar
P----------------------------Paragraf sonu belirtmek için kullanılır
PLAINTEXT----------Bu tagdan sonra yazılan herşey web sayfasında görünür.
PRE------------------------Yazıyı boşluklu ve aralıklı yazdırır
S------------------------------Yazıyı ortadan çizer
SAMP-------------------------Özel yazı kodu ile yazar
SELECT--------------------Menu seçimi sağlar
SMALL------------------Çok Küçük yazı yazar
STRIKE------------------Koyu yazı yazdırır
TABLE---------------------Tablo oluşturmak için kullanılır
TEXTAREA----------Küçük alanlara daha çok yazı yazmayı sağlayan text alanı
TITLE----------------Dökümanın başlığını ifade eder
TT------------------------Değişik yazı
U------------------------Altı çizgili yazı