cd dizinadı : dizinadı dizinine girmek için kullanılır.


cd .. : Bir önceki dizin için kullanılır.


pwd: O an kullanılan dizini görüntülemeye yara


ls : Bulunduğunuz dizindeki dosya ve klasörleri listelemeye yarar.


ls – l : Üstteki ls ile tek farkı daha fazla bilgi göstermesidir.


mkdir: Dizin oluşturmak için kullanılır.


rmdir: Dizin silmek için kullanılır.