DATABASE / Calculated Field Kullanimi....... Table Nesnesine Sag Mouse İle Tiklayip Fields Editor Seçilir


Kod:
procedure TForm1.Table1CalcFields(DataSet: TDataSet);
begin
Table1.FieldByName('Ucret').AsCurrency:= Table1.FieldByName('Tutar').AsCurrency+5000000;__t mp_adfirstpost__
end;
Yukardaki örnekte görüldüğü üzere Ucret fieldını Tutar fieldına bağlı olarak hesaplatıyoruz.
Calculated fieldlar database de yer tutmadıklarından hızlı çalışırlar.