-İçindeki link sayısı
-bu linklerin spam listede bulununp bulunmaması
-emailin tasarımının w3 standartlarında olup olmaması
-emalin gönderildiği ipnin blackliste alınmış olup olmaması.
-emailin domain keyi olup olmaması
-emailin ipsinin reverse dns kaydı olup olmaması
-SPF kaydı
-Spam raporları alıp almaması
-Spam kelimeleri içerip içermemesi
vb. etkenler sayılabilir.