Cpanel kullanıyorsanız ve büyük veritabanına sahip siteleriniz mevcutsa standart gelen tmp dizini tamir işlemi için yetersiz gelebilir. Bu işi iki farklı yolla çözebiliriz.


1. Yol
Kod:
killall -9 tailwatchd
/etc/init.d/mysql stop
service httpd stop
cp -ax /tmp /tmp_old
umount /var/tmp
umount /tmp
Kod:
Increase the following my $tmpdsksize = 512000;
replace "512000" "20971520" -- /scripts/securetmp
Kod:
rm /usr/tmpDSK
/scripts/securetmp --auto
Kod:
cp -ax /tmp_old/* /tmp
/etc/init.d/mysql start
ln -s /var/lib/mysql/mysql.sock /tmp/
service httpd startssl
/scripts/restartsrv_tailwatchd
2. Yol
Kod:
service httpd stop

service cpanel stop

service mysql stop

umount -l /tmp

umount -l /var/tmp

rm -fv /usr/tmpDSK

perl -pi -e 's/512000/4120000/' /scripts/securetmp
Engin kardeşime 2. pratik yol için teşekkür ediyorum. Bizzat deneyip sonuç aldım. Ama her ortamd açalışmaya bilir riski size aittir bilmiyorsanız kalkışmayın.
dev/loop0 3.9G 123M 3.6G 4% /tmp
/dev/loop0 3.9G 123M 3.6G 4% /var/tmp