Bir forum oluşturmak, geliştirmek ve kararlı bir şekilde çalışmasını sağlamak ancak iyi bir ekip çalışmasıyla başarılabilir. Bu ekibin temel elemanları ise moderatörlerdir.

Moderatörlerle ilgili bazı “olmazsa olmaz” konuları aşağıda özetlemeye çalıştım:

1- Moderatörlere Niçin İhtiyaç duyulur?
a) Forumun düzenini korumak için : Bir forumun düzgün ve sağlıklı olarak işlemesi ancak başarılı bir ekip çalışmasıyla mümkün olur. Moderasyon bu açıdan çok önemlidir.
b) Forumu temiz ve tertipli tutmak için: Yazılan gereksiz mesajları temizlemek, gerekirse onları doğru bölümlere yönlendirmek iyi bir moderasyon gerektirir.
c) Kararlı ve dengeli bir forum oluşturmak için: Yeni üyeleri bilgilendirmek, kötü niyetli girişimleri boşa çıkarmak bir forumun daha tutarlı ve dengeli yapıya kavuşmasına katkıda bulunur.
d) Daha çok ve daha güzel mesajlar yazmalarını sağlamak için: Eğer bir üye moderatör seviyesine yükselirse, eskisine oranla daha çok mesaj yazmaya başlar. Bu da forum trafiğinin gelişmesine olumlu katkıda bulunur.

2- İdeal bir moderatörün özellikleri neler olmalıdır?
a) Olgunluk: Bir moderatör aceleci olmamalı, çabuk sinirlenmemeli, orantısız tepki vermemelidir.
b) Bilgi: Bilgili bir moderatör forum üyelerinin güvenini daha kolay kazanır. Bilgi ile desteklenmeyen yetki, yanlış karar vermeyi kolaylaştırır ve sisteme zarar verir.
c) Hakkaniyet: Üyeleri ve mesajlarını değerlendirirken kişisel yargılardan kesinlikle uzak durulmalı; tarafsız ve hakkaniyetli olunmalıdır.
d) Aktif üyelik: İyi bir moderatörün, sorumlu olduğu bölüme yeterli sıklıkta uğruyor olması önemlidir. Aksi halde denetimi elden kaçırması mümkündür.
e) Yardımseverlik: Forum üyelerine yardımcı olmayı kendine düstur edinen bir moderatörün girişimleri, sadık üyelerin artmasını ve yeni üyelerin kazanılmasını destekler.

3- Yeni Bir Moderatöre Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?
a) Eğer forumda spam mesajlar yaygınlaşmışsa ya da foruma uygun olmayan ziyaretçilerin sayısı giderek artıyorsa
b) Foruma çok fazla mesaj geliyorsa
c) Forumun daha üst bir seviyeye çıkması için daha güçlü bir ekip desteğine ihtiyaç olduysa

4- Moderatörlerin Sisteme Güveni Nasıl Sağlanır?
a) Forumlar tutarlı bir şekilde gelişiyorsa
b) Yetkililer gerektiğinde moderatörlere arka çıkıyor ve destek veriyorlarsa
c) Gelişmeler ve projeler hakkında moderatörlere düzenli olarak yeterli bilgi veriliyorsa

5- Moderatörler İşlevlerini Ne Zaman Kaybederler?
a) Eğer foruma yeterince sık uğramıyorlarsa
b) Eğer forumda gereksiz ve yanlış içerikler çoğalıyorsa
c) Sabırsızlık veya aşırı tepki gösteriyorlarsa
d) Yetkilerini kötüye kullanıyorlarsa
e) Kendilerini ve forumu geliştirmek için çaba göstermiyorlarsa

Ahmet Aksoy