Temel MySQL Örnekleri


Bu yazımızda aşağıdaki örneklerle MySQL anlamında bilgilerinizi de pekiştirmiş olacaksınız.


SQL


Veritabanı sorgu dilidir. Veritabanından Bilgi okuma ve silme gibi işlemler için kullanılır.


1- Veritabanına Bağlantısı: PHP ile Veritabanı arasında iletişim kurma işlemidir.


Kod:
mysql_connect (Veritabanı Adresi, Kullanıcı Adı, Şifre);
mysql_select_db(Veritabanı Adı);
2- MYSQL sorgu komutu: Bağlantı yapıldıktan sonra Tüm SQL komutları aşağıdaki fonksiyon ile kullanılabilir.


Kod:
mysql_query ( Sorgu Kelimesi );


Sorgu sonucu dönecek bir bilgi varsa aşağıdaki gibi değişkene atanarak kullanılır:


Kod:
$degisken = mysql_query (Sorgu Kelimesi );


SQL KOMUTU ÖRNEKLERİ


1- CREATE TABLE: Yeni bir tablo oluşturur.


Kod:
CREATE TABLE Ogrenciler ( ADI varchar(15), SOYADI varchar(15), MESAJI text)


2- DELETE : Veritabanından bilgi siler.


Kod:
DELETE FROM Ogrenciler


3- INSERT : Yeni kayıt girişi.


Kod:
INSERT INTO Ogrenciler (ADI,SOYADI,MESAJI)VALUES(AYŞE,ZEKİ,YAŞASIN SQL BİLİYORUM)


4- SELECT : Tablodan bilgi alır. Büyük miktarda bilgi çağırabilen bir fonksiyondur. Gelen bilgiyi aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi parçalayabiliriz.


Kod:
SELECT * FROM Ogrenciler


Örnek:


Kod:
$degisken = mysql_query("SELECT * FROM Ogrenciler");
while($satir = mysql_fetch_array($degisken))
{
echo $satir[´ADI´] - $satir[´SOYADI´] <br>;
}
5- Alt Parametreler: SQL komutları ile kullanılan gerekli parametreler.


WHERE : Sorgu için şart belirler.


Kod:
DELETE FROM Ogrenciler WHERE ADI=Ahmet
SELECT * FROM Ogrenciler WHERE ADI=Ayşe


ORDER BY: SELECT komutunda sıralama yaptırır.


6- UPDATE: Mevcut bilgileri değiştirmek için kullanılır.


Kod:
UPDATE Ogrenciler SET SOYADI=Çalışkan Where adı Ahmet