Mysql Komutlarını temel seviyede öğrenmek isterseniz aşağıdaki komutlara bakabilirsiniz. Ama daha kapsamlı uygulamalar için bunların parametrelerini ve diğer komutlarını da doğru kullanmanız gerekir.
CREATE DATABASE: Yeni bir veritabanı üretir


CREATE TABLE: Yeni bir tablo üretir


INSERT INTO: Veritabanına yeni kayıt ekler


SELECT FROM: Veritabanından bilgi okumaya yarar


WHERE: Yapılan işlemin etkileyeceği sütunları belirtir


ORDER BY: Seçim işleminde sıralama veya tersten sıralama yapar


UPDATE SET: Veritabanında değişiklik yapar


DELETE FROM: Bilgi siler


Yukarıdakiler temel SQL komutlarıdır ve neredeyse her türlü veritabanında geçerlidir. Aşağıdaki komutlar ise özel durumlarda kullanılabilir.


SHOW TABLE: Tabloların listesini verir


DESCRIBE: Tablo sütunlarının adını yazar


DROP DATABASE: Veritabanını toptan siler


DROP TABLE: Tabloyu toptan siler (Dikkat edin sadece içini boşaltmaz. tablo tarih olur, yanlış kullanmayın)


TRUNCATE TABLE: Tablodaki bilgileri siler, Tablo ayarlarını sıfırlar


LTER DATABASE: Veri tabanının öz niteliklerini değiştirir.
ALTER TABLE: Tabloya alan ekleme, tablodaki alanı düzenleme ve silme işlemlerini yapar.
ALTER VIEW: Görünüm değiştirmede kullanılır.
CREATE DATABASE:Yeni bir veritabanı oluşturur.
CREATE INDEX:Yeni bir index oluşturur.
CREATE TABLE: Yebi bir tablo oluşturur.
DELETE: belirtilen tablodan yeri WHERE deyimi ile saptanan satırı siler.
DROP DATABASE: belirtilen veritabanını siler.
DROP INDEX:belirtilen index i siler.
DROP TABLE:belirtilen tabloyu siler.
DROP USER:belirtilen kullanıcıyı siler ama kullanıcının sahip olduğu ; tablo, database ,vsvs silinmez.
INSERT:tabloya yeni bir satır ekler.
RENAME TABLE: var olan tablonun adını değiştirir.
SELECT: veri tabanındaki tablonun tamamını yada WHERE ile belirtilen alanı gösterir.


-----------------------------------------


Diğer Mysql Komutları (Vaktim oldukça bunları tek tek açıklayacağım yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim)
ALTER DATABASE


ALTER TABLE


ALTER VIEW


ANALYZE TABLE


BACKUP TABLE


CACHE INDEX


CHANGE MASTER TO


CHECK TABLE


CHECKSUM TABLE


COMMIT


CREATE DATABASE


CREATE INDEX


CREATE TABLE


CREATE VIEW


DELETE


DESCRIBE


DO


DROP DATABASE


DROP INDEX


DROP TABLE


DROP USER


DROP VIEW


EXPLAIN


FLUSH


GRANT


HANDLER


INSERT


JOIN


KILL


LOAD DATA FROM MASTER


LOAD DATA INFILE


LOAD INDEX INTO CACHE


LOAD TABLE...FROM MASTER


LOCK TABLES


OPTIMIZE TABLE


PURGE MASTER LOGS


RENAME TABLE


REPAIR TABLE


REPLACE


RESET


RESET MASTER


RESET SLAVE


RESTORE TABLE


REVOKE


ROLLBACK


ROLLBACK TO SAVEPOINT


SAVEPOINT


SELECT


SET


SET PASSWORD


SET SQL_LOG_BIN


SET TRANSACTION


SHOW BINLOG EVENTS


SHOW CHARACTER SET


SHOW COLLATION


SHOW COLUMNS


SHOW CREATE DATABASE


SHOW CREATE TABLE


SHOW CREATE VIEW


SHOW DATABASES


SHOW ENGINES


SHOW ERRORS


SHOW GRANTS


SHOW INDEX


SHOW INNODB STATUS


SHOW LOGS


SHOW MASTER LOGS


SHOW MASTER STATUS


SHOW PRIVILEGES


SHOW PROCESSLIST


SHOW SLAVE HOSTS


SHOW SLAVE STATUS


SHOW STATUS


SHOW TABLE STATUS


SHOW TABLES


SHOW VARIABLES


SHOW WARNINGS


START SLAVE


START TRANSACTION


STOP SLAVE


TRUNCATE TABLE


UNION


UNLOCK TABLES


USE