Sayıların aralarini Bos Birakarak Ya Da Virgul Koyarak İstediginiz Kadar Sayi Girebilirsiniz


Kod:
$_=<STDIN>; chomp;
@sayilar=split(/[\s,]/, $_);
$a=0;
foreach(@sayilar) {
$a=$a+$_;
}
print $a/(scalar(@sayilar)),"\n";
exit;