Javascript sadece kullanıcıdaki basit birkaç sorgulama için kullanılmaz. Özellikle Sayfada ID bilgisi olan herşeye Javascript ile müdahale edebilirsiniz.


Bunu görmek için iki örnek yapalım.


1- Sayfadaki bir eleman içine sonradan yazı yazmak:


Bu örnek için html sayfamızda sadece bir Div ve bir düğme olması yeterli.


Aşağıdaki örneği boş bir html sayfasına kaydedin.


Kod:
<script type="text/javascript">
function tiklandi(){
var eleman= document.getElementById("kimlik");
eleman.innerHTML="Şimdi Dolu";
}
</script>


<div id="kimlik"> Boş </div>
<input onclick="tiklandi();" name="Dugme" type="button" />
Örnekte düğmeye basınca içi boş olan Div elemanına bir yazı atamış oluyoruz.


Bu örnekte ise sayfa açıldığı andan itibaren çalışan bir sayaç yapacağız.


Kod:
<script type="text/javascript">
var saniye=0;


function say(){


saniye = saniye +1;


var eleman= document.getElementById("kimlik");


eleman.innerHTML=saniye;
}


setInterval("say()", 1000);


</script>
<div id="kimlik"> </div>
Buradaki setInterval komutu istediğimiz fonksiyonu tekrar tekrar çalıştırmaya yarıyor. örnekteki sayaç fonksiyonumuz her saniye çalışmış oluyor.