Aşağıdaki tabloda HTML kodları içinde kullanılabilecek ISO Latin-1 karakter seti dahilindeki isimlendirilmiş karakter girişleri gösterilmektedir.
Listede sık kullanılan bazı önemli işaretlerin/karakterlerin açıklamaları kalın olarak belirtilmiştir.

Karakter: " Desimal Kodu: " İsimlendirilmiş Giriş: " Açıklama: Çift Tırnak İşareti (Quotation mark)
Karakter: & Desimal Kodu: & İsimlendirilmiş Giriş: & Açıklama: VE İşareti (Ampersand)
Karakter: < Desimal Kodu: < İsimlendirilmiş Giriş: &lt; Açıklama: Küçüktür (Less than)
Karakter: > Desimal Kodu: > İsimlendirilmiş Giriş: &gt; Açıklama: Büyüktür (Greater than)
Karakter: ¡ Desimal Kodu: ¡ İsimlendirilmiş Giriş: &iexcl; Açıklama: Ters Ünlem İşareti (Inverted exclamation)
Karakter: ¢ Desimal Kodu: ¢ İsimlendirilmiş Giriş: &cent; Açıklama: Sent İşareti (Cent sign)
Karakter: £ Desimal Kodu: £ İsimlendirilmiş Giriş: &pound; Açıklama: Sterlin İşareti (Pound sterling)
Karakter: ¤ Desimal Kodu: ¤ İsimlendirilmiş Giriş: &curren; Açıklama: ? General currency sign
Karakter: ¥ Desimal Kodu: ¥ İsimlendirilmiş Giriş: &yen; Açıklama: [Japon] Yen İşareti (Yen sign)
Karakter: ¦ Desimal Kodu: ¦ İsimlendirilmiş Giriş: &brvbar; veya &brkbar; Açıklama: Kesintili Dikey Çizgi (Broken vertical bar)
Karakter: § Desimal Kodu: § İsimlendirilmiş Giriş: &sect; Açıklama: Bölüm/Kısım İşareti (Section sign)
Karakter: ¬ Desimal Kodu: ¬ İsimlendirilmiş Giriş: &not Açıklama: Değil İşareti (Not sign)
Karakter: ± Desimal Kodu: ± İsimlendirilmiş Giriş: &plusmn; Açıklama: Artı veya Eksi İşareti (Plus or minus)
Karakter: µ Desimal Kodu: µ İsimlendirilmiş Giriş: &micro; Açıklama: Mikro İşareti (Micro sign)
  1. Karakter: ¶ Desimal Kodu: ¶ İsimlendirilmiş Giriş: &para; Açıklama: Paragraf İşareti (Paragraph sign)