İnternette karşılaşabileceğimiz her veri kendi metaverisini (metadata) yani kendi verisi hakkındaki bilgiyi taşırsa cihazlar tarafından algılanabilir hale gelmektedir. Bu sayede interneti tarayan robot yazılımlar kolaylıkla verinin anlamını çözebilecek ve buna göre içeriği tasnifleyebileceklerdir. İşte tam bu sebeple bu anlamlandırma işini düzenlemek için Kaynak Açıklama Altyapısı (RDF-Resource Description Framework) ve Web Ontoloji Dili (OWL-Web Ontology Language) geliştirilmiştir.