Composer "dependency management" yani bağımlılık yönetimi yapan bir araçtır. Anlayacağınız şekilde açıklarsak, projenizde kullanacağınız kütüphaneleri tek bir komut ile dahil etmenize, güncellemenize yarayan bir araçtır. Composer projelerde ciddi manada zaman kazandırmanızı sağlamaktadır. Packagist üzerinden yüzlerce kütüphaneye ulaşabilir, projenizi yapım aşamasını hızlandırabilirsiniz. (@bilgi: Composer'ı kullanabilmek için PHP 5.3 ve üzeri kullanmanız gerekmektedir.)

composer.json dosyası örnekleri;

Örnek 1;
Kod:

{
"name": "laravel/laravel",
"description": "The Laravel Framework.",
"keywords": ["framework", "laravel"],
"license": "MIT",
"type": "project",
"require": {
"laravel/framework": "4.2.*"
},
"autoload": {
"classmap": [
"app/commands",
"app/controllers",
"app/models",
"app/database/migrations",
"app/database/seeds",
"app/tests/TestCase.php"
]
},
"scripts": {
"post-install-cmd": [
"php artisan clear-compiled",
"php artisan optimize"
],
"post-update-cmd": [
"php artisan clear-compiled",
"php artisan optimize"
],
"post-create-project-cmd": [
"php artisan key:generate"
]
},
"config": {
"preferred-install": "dist"
},
"minimum-stability": "stable"
}