İlgili Kanun :

Tüketici Kanunun 9.Kısmı Madde 80


Piramit satış sistemleri


MADDE 80- (1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.
(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.
(3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.


Göbekten kanun kural da yazmış olmayayım kaynak : https://www.resmigazete.gov.tr/eskile...20131128-1.htm

17) Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.


Cezai karşılığı da mal varlığına karşı suçlarda açıkça belirtilen hallere göre diyor, bildiğin hakim insiyatifine kalmış , tutar dolandırıcılık diye yorumlarsa şu an için senin suçun nitelikli dolandırıcılık olarak bile belirlenebilir.


Kısaca Özetleyeyim 50 yatır Ayda Bu kadar kazan vs vs Konu acan arkadaşlar. HAYAL Tüccarlıgına Ön AYAK olmayın.

not: Alıntıdır.

Kullanıcılara bilgi verilmeis mahiyetinde paylaşılmıştır.