scription">Kod:
import java.util.Scanner;
 
public class otuzyedi {
 
//girilen sayının bölenlerini recursive bulan
public static String bolenbul(int sayi,int ustsinir){
if(ustsinir>=sayi)
return "";
else if(sayi%ustsinir==0)
return Integer.toString(ustsinir)+" "+bolenbul(sayi, ustsinir+1);
else
return bolenbul(sayi, ustsinir+1);
 
}
public static void main(String[] args) {
Scanner gir=new Scanner(System.in);
System.out.println("bölenleri bulunacak sayıyı giriniz:");
int sayi=gir.nextInt();
System.out.println(bolenbul(sayi,1));
 
}
 
}