Sql Server: (Bu Mysql Server da olabilir,Mssql Server da,Oracle Server da vs vs.):
Üzerinde yukarıda saydığım veritabanlarından herhangibirinin kurulu olduğu
server’a veya normal pc ye sql server denir.
Veritabanı: Verilerin mantıklı bir şekilde, belirli bir düzenle ilişkisel olarak tutulduğu ve
Veritabanı ► Tablolar ► Kolonlar hiyerarşisine sahip veriler topluluğudur.
Adres Tablosu


id adres telefon
1 maslak 2223233
2 tuzla 3454355


şimdi bu iki tabloyu aşağıdaki sorgu ile birleştirerek adı ,soyadı ,adres bilgilerini Çekelim.


select personel.adi,personel.soyadi,adres.adres from personel
inner join adres on adres.id=personel.id;