SOSYAL MEDYA AĞLARI

Bunlar yıllar önce günümüzdeki durum bazı bilim adamları tarafından ön görülmüştür. Çünkü yeni teknolojik gelişmeler ile insanlar farklı bir toplum yapısına girmeye başlamışlardır. Önceden insanlar tarımla uğraşıyorlar ve tarım toplumu olmuşlardı. Daha sonra savaşlar ve dünyanın değişmesiyle, coğrafi keşifler ile birlikte başka insanları sömürmeyi ve hammaddeleri keşfetti. Ne yazık ki başka ülkelerdeki bu hammaddeleri aldı ve sanayi toplumunu yarattı. İnsanlar fabrikalarda kendi emeğini satarak para kazanmaya başladılar. Bilgi ve teknolojik gelişmeler de ortaya çıkınca bilgi toplumu hâline gelmeye başladık. Artık bu devirde, bilgi kimin elindeyse o paranın sahibi oldu. Son dönemlerde uluslararası firmaların bilgiyi elinde tutma, depolama ve saklama konularında oldukça dikkatli oldukları biliniyor. Yani artık işçiler bilgi işleri ve toplumda bilgi ve bilişim toplumu olma yolunda ilerliyor.Teknoloji geliştikçe insanların evine de giren bilgisayar daha sonra ceplerimize ve tabletlerimize girdi. Hatta şu dönemlerde televizyonlarımız da bile olabilir. Bunun sonucunda sosyal medya dediğimiz mecralarda ortaya çıktı. Artık insanlar sosyal medya ağları ile nerede, ne zaman, kiminle ne yaptığını belirtiyor ve fotoğrafını çekip paylaşabiliyor. Bunu da diğer insanların görmesini sağlıyor yani takipçilerinin. Önceki yüzyıllarda insanlara, sosyal medya diye bir şeyin icat olacağı ve her şeylerini burada paylaşmaları gerektiğini birileri söylese sanırım gülerlerdi. Ama şu anda durum çok farklı. Sosyal medya ile insanların hayatları tamamen şeffaf hale dönmüş durumda. Bu nedenle artık sosyal medya araçları kullanımı çok fazla armaktadır.Bununla birlikte bazı ülkelerde internet ve sosyal medyaya konan kotalar ne kadar sınırlayıcı olsa da, şu anda ülkemizde internet suçlarına karşı tam bir yasa yoktur. Buda kişilerin tamamen rahatça davranmasına ve istediği kişiye istediğini söyleme yetisini tanımaktadır. Bu bir yandan tehlikeli gibi görünse de, insanların fikirlerini rahatça söylemeleri aslında fikir özgürlüğünü de beraberinde getirir. Sosyal medya işte bunu sağlayarak güvenilir kamuoyunu da yaratmış olur. Artık insanlar televizyonlardan haberleri öğrenmek yerine, bir yerde bir şey olmuş ise, onlar kameralarıyla bunu kaydederek diğer insanların görmeleri için onlarla paylaşmaktadırlar. Bu da alternatif medyanın oluşumuna destek vermektedir. Sosyal medya ile her yerde her zaman önemli olayları da görebilir ve bir araya gelmek için kullanabiliriz.