Youtube videolarını istediğiniz formatta indirtin/oynatin/dinletin


Kendi oynatıcınızda oynata bileceğiniz güzel bir kod

PHP- Kodu:


<?php


/** Ayarlar

*/

$cache_url = 'cache.xml'; //Cache Adresi

$cache_time = 30;$video_id = $_GET['v'];/**

*/

parse_str(file_get_contents("https://youtube.com/get_video_info?video_id={$video_id}"),$i);

if($i['status'] == 'fail' && $i['errorcode'] != '150') die(header("Location: errors/error01.mp4")); //Hataif($i['status'] == 'fail') { //150 HATA KODU

//Cache Dosyası

if(!isset($cache_url)) $cache_url = "cache.xml";

$cache = file_get_contents($cache_url);

if( time() - $cache < $cache_time && isset($cache_time)) die(header("Location: errors/error02.mp4"));

$cache = fopen($cache_url, "w");

fwrite($cache, time());

fclose($cache);

//

$content = file_get_contents("