MySQL Bağlantısını Sağlamak ve Kesmek

mysql_connect( adres, kullanıcı, şifre ); - Bağlanmayı dener, başarılı olursa DOĞRU (true) değeri döndürür.

mysql_select_db( veritabanı_adı ); - İşlem yapmak üzere veritabanı seçer.

mysql_close(); - Bağlantıyı keser. Bunu yapmazsak bağlantı açık kalır, bu da ziyaretçisi yüksek bir sitede MySQL sunucusuna erişimde sıkıntıya yol açabilir.

PHP- Kodu:


<?php

// Bağlantıyı sağlarız.

$baglanti = mysql_connect( "mysql.sunucu.adresi", "user", "pass" );


if ( !$baglanti )

exit( "Bağlantı sağlanamadı." );


// Bağlandıktan sonra işlem yapılacak DB adı: veritabanim.

mysql_select_db( "veritabanim" );


// Bağlantıyı kesiyoruz.

mysql_close();

?>


MySQL Sorgusu Gerçekleştirmek

mysql_query( sorgu ); - Bir SQL komutunu çalıştırmamızı sağlar..
PHP- Kodu:


<?php

mysql_query( "INSERT INTO tablo (isim, yas)

VALUES('Murat', 27);" );

?>


Veritabanı Bilgilerine Erişmek

mysql_fetch_array( sorgu ); - SQL sorgusuyla elde ettiğimiz verileri listeleme.

PHP- Kodu:


<?php

$baglanti = mysql_connect( "localhost", "root", "pass" );

mysql_select_db( "veritabanim" );


$sorgu = mysql_query( "SELECT * FROM tablo

WHERE ad = 'Murat';" );