Elips Buton Oluşturma C#


Kod:
using System;


using System.Collections.Generic;


using System.ComponentModel;


using System.Data;


using System.Drawing;


using System.Linq;


using System.Text;


using System.Windows.Forms;


using System.Drawing.Drawing2D;


namespace elips_buton_olusturma


{


public partial class Form1 : Form


{


public Form1()


{


InitializeComponent();


}


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)


{


ShapedButton elips_Buton = new ShapedButton();


elips_Buton.Size = new Size(100, 50);


elips_Buton.Location = new Point(120, 60);


elips_Buton.FlatAppearance.BorderSize = 0;


elips_Buton.BackColor = Color.Blue;


elips_Buton.FlatStyle = FlatStyle.Flat;


this.Controls.Add(elips_Buton);


}


}


public class ShapedButton : Button //Buton sınıfından miras alınıyor


{


// Elips buton a yeni bir boyut verildiğinde şeklini elips yapıyor


protected override void OnResize(EventArgs e)


{


base.OnResize(e);


GraphicsPath gp = new GraphicsPath();


// this.Size ın en boyu aynı oldugundan elips bir şekil oluşuyor


gp.AddEllipse(new Rectangle(Point.Empty, this.Size));


// oluşan yeni elips şekli oluşturulan butona atanıyor


this.Region = new Region(gp);


// Butonun yeni şekli elips oluyor


}


}


}