Element Özelliklerine Göre Stilleme


HTML dilinde elementler belli özellikler alabilmektedir. Örneğin HREF bir A elementi özelliğidir. İşte buradaki element özelliklerine göre stilleme yapmamız mümkün. Sadece iki özelliğe göre bunu yapamayız. Bunlar id ve class. Şimdi örneğe bakalım:


Kod:
[title]
{
color: red;
}
Yukarıdaki kod title özelliğine sahip tüm elementlerin mavi renkli olacağını bildirir.


Kod:
[title=webmastersitesi.]
{
color: red;
}


Yukarıdaki kodda bir öncekinden farklı olarak sadece title özelliğinin değeri "webmastersitesi." olan mavi renkli olacaktır.


Birden fazla özellik değerine göre stilleme yapacaksak dikey çizgi (|) ile bunları ayırabiliriz:


Kod:
input[type="text"|type="password"]
{
color: blue;
}