10 Karaktere Kadar Bir Kelime Girilmesini Isteyen ve Ekrana Yazdıran Program


Kod:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>


void main(void)
{
char kelime[10];


clrscr();


printf("\n Kelimeyi girin : ");
gets(kelime);
fflush(stdin);


printf("\n Girilen Kelime : %s",kelime);
getch();
}