Girilen Bir Sayının ASAL Sayı Olup Olmadığını Bulan Program
Kod:


#include <stdio.h>
#include <conio.h>


void main(void)
{
int sayi = 0;
int n = 0;
char tek = 'E';


clrscr();


printf("\n Bir sayi giriniz : ");
scanf("%i",&sayi);
fflush(stdin);


for(n=2;n<sayi;n++)
{
if( sayi % n == 0 )
{
tek = 'H';
break;
}
}


if( tek == 'E' )
printf("\n %i sayisi ASAL sayidir.",sayi);
else
printf("\n %i sayisi asal sayi DEGIL.",sayi);


getch();
}