Form Olayları


focus()
odağın form elamanınına taşındığı an.İnput kutusu,textarea girildiğinde, buton,submit tıklandığında,select tıklandığında


örnek :
$("input,select,textarea").focus(function () {
//input,select,textarea kutusundasınız
});


blur()
element focus yani odaklanma özelliğini kaybedince çalışır


örnek:

$("input,select,textarea").blur(function () {
//input,select,textarea kutusundan çıktınız
});
change()
elementlere değer girilince veya seçili değeri değiştirince meydan gelen olay
örnek input kutusuna değer girerken, select kutusunda yeni bir değer seçerken


örnek:

$("input,select,textarea").change(function () {
//input,select,textarea değerinde değişiklik yapıldı


select()
input ve textarea da kutularına girilen değerler seçildiğinde meydana gelir


örnek:

$("input,textarea").focus(function () {
//değerler seçildi
});


submit()
form submit edildiğinde meydan gelir


örnek:

$("form").focus(function () {
//form submit edildi
});


});