Dilbilgisi dersinde Karadenizli öğretmen, Erzurumlu öğrencisini sözlüye kaldırıp sormuş :


-Pakmak fiilinin çekiminu yap pakalum...


-Erzurumlu öğrenci hemen atılır :


-Bakirem, bakirsem, bakir...


Öğretmen öğrencisinin bu cevabı karşısında :


-Uy diluni eşekarisu soksun.Öyle mi denur daa? Onun aslu pöyledur :


-Pakayrum, pakaysun, pakay...