PHP kodları ile resim oluşturmak mümkündür. Resim oluşturmak için ImageCreate () fonksiyonu kullanılmaktadır.


HTML-Kodu:
<?
header ("Content-type: image/jpeg");
$resim = ImageCreate (400,20); // resmin boyutları belirleniyor.
$red = ImageColorAllocate($resim,255, 0, 0); // arkaplan rengi
$white = ImageColorAllocate($resim, 255, 255, 255); // ön plan rengi
ImageString($resim, 5, 5, 5, "www.ipucu.web.tr", $white); //yazının yeri ve rengi
ImageJpeg($resim);
ImageDestroy($resim); //Hafiza temizleniyor.
?>
ImageCreate () fonksiyonu ile grafik yaratılmalı ve ardından da sistemin özelliklerine göre ImagePng () , ImageJpeg , veya ImageGif () fonksyionlarindan biri kullanılabilir.