Çeşitli bakanlıklar bünyesinde çalışan uzman mutemetlerimiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan sitemiz www.memurmaasmutemeti.com'da sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi diğer Mutemet çalışanlarımız ile paylaşmanın heyecanını duyar.
Kurulduğumuz günden itibaren
-657 Devlet memurları maaş hesaplaması
-Döner sermaye ek ödemeleri
-Sabit ek ödemeler
-Sözleşmeli 4/b-4/c ve işçi maaş hesaplama
-KBS ve HYS sorunları ve çözümleri,emekli kesenekleri SGK uygulamaları ve çözümleri
-Memur sosyal yarımları,aile yardımı,eş yardımı,doğum yardımı,çocuk yardımı,giyecek yardımı
-Öğretmen maaş hesaplama,ücretli öğretmen maaş hesaplama,ek ders hesaplama,özlük haklar, MEB mutemet uygulamaları

-Sağlık bakanlığı mutemetlik uygulamaları,hemşire ebe sağlık memuru tabip maaşları hesaplama,personel bilgi sistemi PBS,ek ödemeler,acil farkları,özlük haklar,yıllık izinler,çeşitli mutemetlik uygulamaları
-Harcırah kanunu yolluklar,sürekli görev yolluğu,geçici görev yolluğu,emekli yolluğu
Derece kademe hesaplama, terfi farkı hesaplama,nöbet icap,bayram nöbetleri,fiili hizmet,yıpranma payı FHZ,kişi borçları,acil farkları,memur özlük hakları mutemet sorunları ve haklarının korunması, memur mutemetlik gündem haberlerine ilişkin konulara değinmektedir.
Ayrıca tüm mutemetlerimiz Mutemet Forumumuza giriş forum.memurmaasmutemeti.com