Gelişmiş IsNull Fonksiyonu


ASP ile ADO bağlantısı yaparak veri okuduğumuzda fieldin değeri alana göre string, integer, bool veya null değer döndürebilir.


Biz null değerini kontol etmek için IsNull fonksiyonunu kullanıyoruz.
Bazen "" (boş string) değeri için de IsNull fonksiyonunun true değer döndürmesini isteriz, bu durum için şu fonksiyonu tanımlamamız yeterlidir.
Kod:
Function Kontrol (deger)
If IsNull(deger) Then Kontrol = True
ElseIf deger = "" Then
Kontrol = True
Else
Kontrol = False
End If
End Function
Kullanım


Rs: ADODB.RecordSet için;


If Kontrol(Rs("bilgi")) Then
Response.Write "Değer geçerli değil!"
End If