Haşhaş bitkisi kazık kök sistemine sahip bir bitkidir. Kazık kök sistemine sahip olmasına rağmen yan kökler fazla bir gelişme göstermemektedir. Yıllık yağış ihtiyacı 600-700 mm'dir. Bu yağış ihtiyacının ise 300-400 mm'lik kısmının yetişme periyodunda, çiçeklenmeye kadar ki dönemde bitkiye verilmesi verim için idealdir. Bitkinin çiçeklenmesinden sonra yağan yağmurlar döllenme de aksaklıklara sebep olmaktadır. Bu durum ise verimi olumsuz olarak etkilemektedir. Haşhaş bitkisi orta ağır, alüvyonlu, taban topraklarında en iyi şekilde yetiştirilebilmektedir. Haşhaş kışlık ve yazlık olarak ekilmektedir. Kışlık ekim yörelere göre bazı farklılıklar göstermekle birlikte Ekim ayının ilk haftasında, yazlık ekim ise Mart ayı sonu Nisan ayı başında yapılmaktadır. Çiftçiler genellikle kışlık ekimi tercih etmektedirler.
Ürünün hasadını yapan üreticilerin en çok merak ettikleri bu yıl haşhaş fiyatları 'nın nasıl olacağıdır. Verilen emeklerin karşılığının alınması için üreticiler tarafından sıkı bir şekilde ürünün fiyatı takip edilmek de ve en iyi fiyattan ürününü satmak istemektedirler. 3298 Sayılı Kanun ve Yönetmelik gereğince, Toprak Mahsulleri Ofisince yasal ekim alanlarında haşhaş ekimi ve çizilmemiş kapsül üretimi için izin belgesi verilmekte ve kontrol edilmektedir.
Tarımsal ürün fiyatları içerisinde arpa fiyatları hem üreticisini hem de hayvancılıkla uğraşan üreticileri ilgilendirmektedir. Üretimi gerçekleştiren üretici üretmiş olduğu ürününü doğal olarak hak ettiğini düşündüğü yüksek fiyattan satmak istemektedir. Hayvancılık ile geçimini sağlayan üretici ise girdi maliyetlerini düşürmek düşüncesi ile uygun fiyata yemlik arpa temini arayışı içerisinde olacaktır.

Soğan fiyatları neredeyse her yıl merak edilen konuların başında gelmektedir. Üretim fazlasından dolayı maliyetinin çok altında kalan satış fiyatları üreticisini oldukça zor durumlarda bırakmakta verilen emeğin dahi karşılığının alınamadı yıllar yaşanmaktadır.
Sektörün ne kadar önemli olduğu konusu her kes tarafından bilinmekte ve ilerleyen yıllarda daha da önem kazanacağı ortak kabul görmektedir. Ülkemizde 2001 yılında Doğrudan Gelir Desteği (DGD) adı altında tarım kesimine*tarımsal desteklemeler*ödenmeye başlamıştır. Avrupa Birliğine uyum sürecinde 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından tarım kesimine tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanması konularındaki tarımsal yatırımlar hibe programları ile desteklenmektedir.*Tarımsal bilgi paylaşımı sloganı ile yolan çıkmış olan web sitemiz kısa sürede oldukça büyük kitlelere ulaşmıştır. Genel olarak bitki sağlığı, bitkisel üretim, tarımsal hibeler, tarımsal desteklemeler ve tarım haberleri gibi birçok konuda bilgiye ulaşabileceğiniz sitemize hepinizi bekleriz. eziraatci.com ailesi olarak sağlıcakla kalmanız dileklerimiz ile.