Arkadaşlar merhaba


C++ Programlama Dili hakkında özet bilgi aşağıdadır umarım faydasını görürsünüz:


C programlama dili, Dennis Ritchie tarafından Bell laboratuarlarinda yaratılmiştır. Unix altında çalışmak için yaratılmiş olmasina rağmen, ilgi üzerine MS-DOS altında çalisacak hale getirilmiştir. Basitliği, oluşan kodun küçüklüğü, ve her çeşit programlamada kullanılabilmesi, C' yi popuüer bir dil haline getirmiştir


C, çok kestirme olmasi nedeni ile, yeni bilgisayarlara baslayanlar için oğrenmesi zordur. C ile üst seviyelerden, assebly'ye yaklasan alt seviyelere kadar programlama yapmak mümkündür. C ' nin sağladığı bu rahatliğin yanında, tehlikeleride vardir. Örneğin, bilgisayarı kilitleyebilecek bir program yazmak, Pascal yada BASIC de yazmaktan çok daha kolaydir. Bir Pascal derleyicisinin fark edip uyaracaği bir hatayı, C derleyicileri fark etmeyebilir. Fonksiyon ve degisken isimleri, harfler ve rakamlardan olusabilir. Ilk harf ya bir harf yada alt-çizgi karakteri olmak zorundadir. Geri kalanlar ise, harf, rakkam yada alt çizgi olabilir. Bu iki kural önemlidir:
Büyük ve küçük harfler farklıdir. Bir programda "AD", "aD" ve "ad", değişik tanimlayıcılardır.


C'de, en fazla sekiz karakter önemlidir. Bir tanımlayıcı 8 karakterden uzun olabilir, fakat ilk sekizi sayilir. Bu derleyiciniz için böyle olmayabilir.
Örnek:
main()
{
printf("Bu bir satirlik yazidir.");
}


Programa main() { ifadesiyle başlanıldı.Pascaldaki write komutunun yerine C ' de Printf komutu kullanılır ve program } komutla bitirilir. Bir başka örnek:
main()
{
int a;
a= 13;
printf("a degeri simdi %d\n",a);
a= 27;
printf("a degeri simdi %d\n",a);
a= 10;
printf("a degeri simdi %d\n",a);
}


int a; satırda isimli bir tamsayi degiskenini tanimliyor. %d ise % isaretinden sonra gelen harf, d, bir tamsayi yazilacağını belirtir. \n ters bolu isareti, ondan sonra gelecek karakterin bir kontrol karakteri oldugunu belirtiyor. Bu durumda n harfi,yeni bir satir isteğini belirtir.


C++ programcının derleyici ile ilişki halinde olması önişlemci ile yardımıyla sağlanır. C++ en çok kullanılan önişlemciler #include ve #define işlemcileridir. Bir ön işlemci bir kaynak dosyasının programa dahil edilmesini sağlar.


#include < iostreams.h >
#include < conio.h >
#include < stdio.h >


#DEFİNE ÖNİŞLEMCİSİ


Programda kullanılan sabitler tanımlanır. Bu sabitler değer olabilir.Sabit sembolü ile değer arasına “=” konulmaz Örneğin: #define PI 3.141592


FOR DÖNGÜSÜ


For dongüsünü örnekler vererek açıklamaya çalışalım.Örnek


main()
{
int a;
for(a=0;a<6;a = a+ 1)
printf("a'nın degeri simdi %d oldu.\n",a);
}


for(a=0;a < 6;a = a+ 1) a=0; ifadesinde a değişkeni 0' dan başlıyacak a<6 a değişkeni 6 dan küçük olduğu sürece a = a+ 1 yani a değişkenini hep 1 artır demek istiyor... Bir başka örnek 0 ile 10 arasındaki çift sayıları bulan ve toplayan program yapalım. Örnek :


#include < iostream.h>
#include < conio.h>
İnt i,top;
int main()
{
Top=0;
For (i=0;i<=10;i=i+2);
{
Cout++++"sayılar="++++ i;
Top=top+i;
}
Cout ++++ "toplam=" ++++ top;
Getch;
Return 0;
}


Programımızda #include < iostream.h> ve #include < conio.h> kütüphaneleri belirtik İnt i,top; ile değişkenlerimizi tanıttık. For (i=0;i<=10;i=i+2); komutlarıyla i değişkeni 0 dan 10 kadar 2 şer 2 şer attırdık Cout++++”sayılar=”++++ i; ile sayıları ekrana yazdırdık ve Top=top+i; ile çift sayıların toplam değerini bulduk.


IF KOMUTU


if-else komutuyla ilgili örnekler yapalım


main()
{
int i;
for (i=0;i<10;i = i+ 1)
{
if (i = =2)
printf("i simdi %d ye esit.\n",i);
if (i<5)
printf("i simdi %d. Bu da, 5 den küçüktür. \n",i);
else
printf("i simdi %d. Bu da, 4 den büyüktür.\n",i);
}
}


i adlı değişkenimiz var. for (i=0;i<10;i = i+ 1) bu komutla döngüye giriyor. i değikeni 10 küçük oduğu sürece 1 artır.if (i = =2) bu komutla i değişkeni i eşit ise 2 ye printf("i simdi %d ye esit.\n",i); i şimdi 2 ye eşit yazdır.if (i<5) i eşit ise 5 e printf("i simdi %d. Bu da, 5 den küçüktür. \n",i); yazdır. else komutuyla değilse printf("i simdi %d. Bu da, 4 den büyüktür.\n",i); demek isteniliyor... bir başka örnek Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan c++ programını yapalım.Örnek:


#include < iostream.h>
#include < conio.h>
İnt a,b,c,kucuk;
İnt main()
{
Clrscr;
Cout++++”a,b,c sayılarını giriniz=”++++ ”\n”;
Cin++++a;
Cin++++b;
Cin++++c;
{
İf (a < b)
kucuk=a;
else
kucuk=c;
}
Cout ++++ "kucuk sayi" ++++ kucuk;
Getch;
Return 0;
}


Programımızda #include < iostream.h> ve #include < conio.h> kütüphaneleri belirtik. İnt a,b,c,kucuk; ile değişkenlerimizi tanıttık. Cout++++”a,b,c sayılarını giriniz=”++++ ”\n”; Cin++++a; Cin++++b; Cin++++c; komutlarıyla klavyeden değer atamasını sağladık.


WHİLE DÖNGÜSÜ


While (koşul) koşullar doğru ise deyimler işletilir. Örnek :


#include < iostream.h>
#include < conio.h>
İnt main();
{
İnt i;
İ=0;
While (i<=10)
{
Cout ++++ i ++++ " \n ";
İ++;
}
Getch();
Return i;
}


Bu örnekte koşulumuz While (i<=10) 10 eşit veya küçük olduğu sürece i değişkenini 1 attırır.


DO-WHİLE DÖNGÜSÜ


Do-while döngüsünde blok en az 1 kez çalıştırılır. While’ de döngü çalışmadan çıkabilir. Örneğin :


#include < iostream.h>
#include < conio.h>
İnt main();
{
İnt i;
İ=0;
Do
{
Count ++++ i ++++ "\n";
İ++;
}
While (i<10)
Return i;
}