Merak ettim de Manjaro, "Rolling Release" mi? Kurduğum sürüm 0.8.8'di. Acaba tekrar kurulum yapmama gerek var mı yoksa kendi zaten yükseltiyor mu sistemi emin olamadım. Arch tabanlı olması bu ihtimali artırıyor sanırım.

Kaynak: Manjaro, Rolling Release mi?