]WiFi bağlantısı
4G bağlantısı:
Sent from my iPhone. Hızlı cevap için alıntılayın

Kaynak: iPhone 6 İnternet Hız Testi