Sent from my iPhone. Hızlı cevap için alıntılayın

Kaynak: Paypal 23 Eylül Güncellemesi