Merhaba,
Güncelleme hatası alıyorum,çözümü için yardım istiyorum.
Octopi ile alınan hata mesajı:
Kod:

checking keys in keyring
checking package integrity
loading package files
checking for file conflicts
error: failed to commit transaction (conflicting files)
Errors occurred, no packages were upgraded.

Kurulum hatasız tamamlandı!

Konsoldan güncelleme denemesi sonucu alınan hata mesajı:
Kod:

[[email protected] ~]$ sudo pacman -Syyu
[sudo] password for sahaf:
:: Paket veritabanları senkronize ediliyor...
core 125,8 KiB 535K/s 00:00 [##################################] 100%
extra 1876,4 KiB 611K/s 00:03 [##################################] 100%
community 2,5 MiB 613K/s 00:04 [##################################] 100%
multilib 135,5 KiB 538K/s 00:00 [##################################] 100%
:: Sistem güncellemesi başlatılıyor...
paket bağımlılıkları çözümleniyor...
varsa paketler arası çakışmalara bakılıyor...


Toplam Kurulum Boyutu: 1591,86 MiB
Güncelleme Boyutu: 40,31 MiB

:: Kuruluma onay veriyor musunuz? [E/h]
(78/78) anahtarlıktaki anahtarlar kontrol ediliyor [##################################] 100%
(78/78) paket bütünlüğü kontrol ediliyor [##################################] 100%
(78/78) paket dosyaları yükleniyor [##################################] 100%
(78/78) dosya çakışmaları kontrol ediliyor [##################################] 100%
hata: işlem gerçekleştirilemedi (çakışan dosyalar)
chromium: /usr/lib/chromium/libpdf.so dosya sisteminde mevcut
Hata oluştu, hiçbir paket güncellenmedi.
[[email protected] ~]$Kaynak: [Çözüldü]Güncelleme hatası