Sistem ayarları ve kullanıcı verileri üzerinde değişiklik yapmayan yazılımlardır.

Kaynak: Non-Wipe Nedir?