Gereksiz ayrıntıya kaçmayan, tarihin bir bölümünde yaşamış ve tanınmış şahsiyetlerin tecrübeleri neticesinde sarf ettikleri sözler bildiğiniz üzere özlü sözleri ifade etmektedir. Yaptığımız bu çalışma ile 'Büyüklerin sözleri, sözlerin büyüğüdür' vecizesinden hareketle topluma mal olmuş şahsiyetlerin tüm en güzel sözlerini derleyerek Özlü Sözler sitesini teşkil etmeye çalıştık. Bu çalışmamızın büyük bir bölümünü mütefekkir ve düşünürlerin sözlerine ayırmak suretiyle, sözlerin kalplerin derinliklerine nakşetmesi için bunu vesile kıldık. Örneğin Mevlana Sözleri bölümünde dünyanın her köşesinde tanınan büyük mutasavvıf ve mütefekkir Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin tüm sözlerini bir araya toplayarak araştıranlara büyük kolaylıklar sağlamaya çalıştık.
Bununla da yetinmeyip dini hikaye ve kıssalar ile gönüllerde yeni kapılar açmaya, yeni bakış açıları oluşturmaya, gönüllerin sürur kazanmasına vesile olmaya gayret gösterdik. Özellikle büyük şahsiyetlerin ve yazarların hazır cevapları, nükteleri ve kapak sözlerini ayrı bir bölüm olarak oluşturmak suretiyle araştırmacılara büyük kolaylıklar sağlamaya gayret gösterdik. İlahi sözlerini ilave olarak sunmak suretiyle meşhur ve herkesin dilinde olan ilahilerin sözleriyle ezberlenmesi için çalışmalar yapıldı.

Tüm özlü sözler, nükteler, büyüklerden hikmetli sözler, ilahi sözleri, dini hikaye ve kıssaları bir bütün olarak Dini Sözler sitesi vasıtasıyla hizmetinize sunduk. Çalışmanın hayırlar getirmesini temenni ederiz.