Paket olarak ekte verilmiştir.

Ekran Görüntüsü:


Bu modifikasyonu uyguladığınızda;
1. Simple portal bölüm haberleri bloğu 2 sütun halinde ve aynı hizada olur.
2. Bölüm haberleri içeriğindeki resimler istediğiniz ölçüde küçültülür. Resimlerin boyutunu ayarlamak için portal.css dosyasına verilen kodlamada eklenecek olan max-height: 200px; ve max-width: 200px; değerlerini değiştirebilirsiniz.
Anlatım 2.3.5 sürüm içindir.
3. Verilen kodlamadaki height: 300px; değeri 1 bloğa ait yüksekliğin px cinsinden değeridir. Bu değerlerle oynama yaparak ihtiyacınıza binaen ideal görüntüyü oluşturabilirsiniz.

Geçici Demo:
smf deneme tahtası

Kodlama:

PortalBlocks.php
Bul:

Kod:

else
{
foreach ($return as $news)
{
echo '

', $news['icon'], '', $news['subject'], '
';

if ($avatars && $news['avatar']['name'] !== null && !empty($news['avatar']['href']))
echo '

', $news['time'], ' ', $txt['by'], ' ', $news['poster']['link'], '
', $txt['sp-articlesViews'], ': ', $news['views'], ' | ', $txt['sp-articlesComments'], ': ', $news['replies'], '
';
else
echo '
', $news['time'], ' ', $txt['by'], ' ', $news['poster']['link'], ' | ', $txt['sp-articlesViews'], ': ', $news['views'], ' | ', $txt['sp-articlesComments'], ': ', $news['replies'], '
';

echo '

', $news['body'], '

', $news['link'], ' ', $news['new_comment'], '

';
}
}

if (!empty($per_page))


Değiştir:
Kod:

else

{
$i = 0;
$column = 2;
echo '

', $news['icon'], '', $news['subject'], '
';

if ($avatars && $news['avatar']['name'] !== null && !empty($news['avatar']['href']))
echo '

', $news['time'], ' ', $txt['by'], ' ', $news['poster']['link'], '
', $txt['sp-articlesViews'], ': ', $news['views'], ' | ', $txt['sp-articlesComments'], ': ', $news['replies'], '
';
else
echo '
', $news['time'], ' ', $txt['by'], ' ', $news['poster']['link'], ' | ', $txt['sp-articlesViews'], ': ', $news['views'], ' | ', $txt['sp-articlesComments'], ': ', $news['replies'], '
';

echo '

', $news['body'], '

', $news['link'], ' ', $news['new_comment'], '

';

echo '
';
}

if (!empty($per_page))


Bul:
Kod:

';


Değiştir:
Kod:

';


portal.css
En alta ekle:
Kod:

.sp_content_padding2
{
padding: 0 0.8em;
height: 300px;
}
.sp_content_padding2 img
{
padding: 0 0.8em;
max-height: 200px;
max-width: 200px;
}


header-news.zip (Dosya Boyutu: 12.55 KB / İndirme Sayısı: 0)


Kaynak: Bölüm haberleri 2 sütun