Ekran Görüntüleri:


Konu ıçi Üst Taraf


Konu ıçi Alt Taraf


Mesaj Listesi Görünümü

Kodlama sıfır default temaya göre olup diğer temalarda kodlama farklılık arz edebilir.
Demo: şuradan....
Demo üyelik için: kullanıcı adı demo, şifresi 123qaz

ışlem Basamakları:
Modifikasyon Index.template.php, Display.template.php ve MessageIndex.template.php dosyalarında olmak üzere 3 dosyada değişiklik gerektiriyor.
Dosyalarınızda değişiklik yapmadan önce yedeklerini alınız.

Index.template.php
Bul:
Kod:
Üstüne ekle:
Kod:Display.template.php
Bul:
Kod:

// Show the page index... "Pages: [1]".
echo '

', $context['previous_next'], '
', template_button_strip($normal_buttons, 'right'), '
', $txt['pages'], ': ', $context['page_index'], !empty($modSettings['topbottomEnable']) ? $context['menu_separator'] . ' ' . $txt['go_down'] . '' : '', '


';

// Show the topic information - icon, subject, etc.


Değiştir:
Kod:

// Show the page index... "Pages: [1]".
echo '

', $context['previous_next'], '
', $txt['pages'], ': ', $context['page_index'], !empty($modSettings['topbottomEnable']) ? $context['menu_separator'] . ' ' . $txt['go_down'] . '' : '', '


';

// Show the topic information - icon, subject, etc.


Bul:
Kod:

// Show the page index... "Pages: [1]".
echo '

', template_button_strip($normal_buttons, 'right'), '
', $txt['pages'], ': ', $context['page_index'], !empty($modSettings['topbottomEnable']) ? $context['menu_separator'] . ' ' . $txt['go_up'] . '' : '', '

', $context['previous_next'], '


';

// Show the lower breadcrumbs.


Değiştir:
Kod:

// Show the page index... "Pages: [1]".
echo '

', $txt['pages'], ': ', $context['page_index'], !empty($modSettings['topbottomEnable']) ? $context['menu_separator'] . ' ' . $txt['go_up'] . '' : '', '

', $context['previous_next'], '


';

// Show the lower breadcrumbs.


Bul:
Kod:

// Show the lower breadcrumbs.
theme_linktree();

$mod_buttons = array(
'move' => array('test' => 'can_move', 'text' => 'move_topic', 'image' => 'admin_move.gif', 'lang' => true, 'url' => $scripturl . '?action=movetopic;topic=' . $context['current_topic'] . '.0'),
'delete' => array('test' => 'can_delete', 'text' => 'remove_topic', 'image' => 'admin_rem.gif', 'lang' => true, 'custom' => 'onclick="return confirm(\'' . $txt['are_sure_remove_topic'] . '\');"', 'url' => $scripturl . '?action=removetopic2;topic=' . $context['current_topic'] . '.0;' . $context['session_var'] . '=' . $context['session_id']),
'lock' => array('test' => 'can_lock', 'text' => empty($context['is_locked']) ? 'set_lock' : 'set_unlock', 'image' => 'admin_lock.gif', 'lang' => true, 'url' => $scripturl . '?action=lock;topic=' . $context['current_topic'] . '.' . $context['start'] . ';' . $context['session_var'] . '=' . $context['session_id']),
'sticky' => array('test' => 'can_sticky', 'text' => empty($context['is_sticky']) ? 'set_sticky' : 'set_nonsticky', 'image' => 'admin_sticky.gif', 'lang' => true, 'url' => $scripturl . '?action=sticky;topic=' . $context['current_topic'] . '.' . $context['start'] . ';' . $context['session_var'] . '=' . $context['session_id']),
'merge' => array('test' => 'can_merge', 'text' => 'merge', 'image' => 'merge.gif', 'lang' => true, 'url' => $scripturl . '?action=mergetopics;board=' . $context['current_board'] . '.0;from=' . $context['current_topic']),
'calendar' => array('test' => 'calendar_post', 'text' => 'calendar_link', 'image' => 'linktocal.gif', 'lang' => true, 'url' => $scripturl . '?action=post;calendar;msg=' . $context['topic_first_message'] . ';topic=' . $context['current_topic'] . '.0'),
);


Değiştir:
Kod:

echo '

';if ($context['can_move'])
{
echo '
';}

if ($context['can_delete'])
{
echo'
';}

if ($context['can_lock'])
{
echo'
';}

if ($context['can_sticky'])
{
echo'
';}

if ($context['can_merge'])
{
echo'
';}if ($context['calendar_post'])
{
echo'
';}

echo'
';


MessageIndex.template.php
Bul:
Kod:

// Create the button set...
$normal_buttons = array(
'new_topic' => array('test' => 'can_post_new', 'text' => 'new_topic', 'image' => 'new_topic.gif', 'lang' => true, 'url' => $scripturl . '?action=post;board=' . $context['current_board'] . '.0', 'active' => true),
'post_poll' => array('test' => 'can_post_poll', 'text' => 'new_poll', 'image' => 'new_poll.gif', 'lang' => true, 'url' => $scripturl . '?action=post;board=' . $context['current_board'] . '.0;poll'),
'notify' => array('test' => 'can_mark_notify', 'text' => $context['is_marked_notify'] ? 'unnotify' : 'notify', 'image' => ($context['is_marked_notify'] ? 'un' : ''). 'notify.gif', 'lang' => true, 'custom' => 'onclick="return confirm(\'' . ($context['is_marked_notify'] ? $txt['notification_disable_board'] : $txt['notification_enable_board']) . '\');"', 'url' => $scripturl . '?action=notifyboard;sa=' . ($context['is_marked_notify'] ? 'off' : 'on') . ';board=' . $context['current_board'] . '.' . $context['start'] . ';' . $context['session_var'] . '=' . $context['session_id']),
'markread' => array('text' => 'mark_read_short', 'image' => 'markread.gif', 'lang' => true, 'url' => $scripturl . '?action=markasread;sa=board;board=' . $context['current_board'] . '.0;' . $context['session_var'] . '=' . $context['session_id']),
);


Değiştir:
Kod:

echo '

', $txt['pages'], ': ', $context['page_index'], !empty($modSettings['topbottomEnable']) ? $context['menu_separator'] . ' ' . $txt['go_down'] . '' : '', '

', template_button_strip($normal_buttons, 'right'), '
';


Bul:
Kod:

echo '

', template_button_strip($normal_buttons, 'right'), '
', $txt['pages'], ': ', $context['page_index'], !empty($modSettings['topbottomEnable']) ? $context['menu_separator'] . ' ' . $txt['go_up'] . '' : '', '


';


Değiştir:
Kod:

echo '

', $txt['pages'], ': ', $context['page_index'], !empty($modSettings['topbottomEnable']) ? $context['menu_separator'] . ' ' . $txt['go_up'] . '' : '', '

', template_button_strip($normal_buttons, 'right'), '
';


Ekteki sıkıştırılmış dosyadan çıkan klasörleri temanız / images / içine ve forum dizinine (settings.php nin olduğu yere) atınız.

Orjinak konu: Konu

Kaynak: Konu ıçi ve Mesaj Listesi Butonları (2.0.x) Yeni