Bu modifikasyonla istediğiniz üye gruplarının alıntı yapmalarını engelleyebilirsiniz.
Modifikasyonu kurduktan sonra alıntı yapabilmesine izin vereceğiniz gruplara üye izinlerinden izin veriniz.

Manuel kurulum:
Display.template.php
Bul:
Kod:

// Can they reply? Have they turned on quick reply?
if ($context['can_quote'] && !empty($options['display_quick_reply']))
echo '
', $txt['quote'], '
';

// So... quick reply is off, but they *can* reply?
elseif ($context['can_quote'])
echo '
', $txt['quote'], '
';


Değiştir:
Kod:

if (allowedTo('alinti_izin') )
{
// Can they reply? Have they turned on quick reply?
if ($context['can_quote'] && !empty($options['display_quick_reply']))
echo '
', $txt['quote'], '
';

// So... quick reply is off, but they *can* reply?
elseif ($context['can_quote'])
echo '
', $txt['quote'], '
';}


ManagePermissions.php
Bul:
Kod:

$groupLevels['board']['restrict'] = array(


Değiştir:
Kod:

$groupLevels['board']['restrict'] = array(
'alinti_izin',


Bul:
Kod:

$context['non_guest_permissions'] = array(
'delete_replies',


Değiştir:
Kod:

$context['non_guest_permissions'] = array(
'delete_replies',
'alinti_izin',


Bul:
Kod:

'karma_edit' => array(false, 'general', 'moderate_general'),


Değiştir:
Kod:

'karma_edit' => array(false, 'general', 'moderate_general'),
'alinti_izin' => array(false, 'general', 'view_basic_info'),


Modifications.english.php
Bul:
Kod:

// Version: 2.0; Modifications


Altına ekle:
Kod:

$txt['permissionname_alinti_izin'] = 'Alıntı yapabilir';
$txt['permissionhelp_alinti_izin'] = 'Alıntı yapabilme izini verebilirsiniz.';


Alıntı çalıntı değildir. bolubeyi yapımıdır.
Orjinal konu: https://www.smfdestek.com/uye/alinti-yapm...-baglamak/

Kaynak: Alıntı yapmayı üye grup izinlerine bağlamak